Spawalnictwo
Spawalnictwo

Spawanie stali i aluminium łódzkie

Świadczymy profesjonalne usługi spawania stali nierdzewnych, aluminium (Łódź) i jego stopów, stali niskostopowej oraz materiałów średnio i trudno spawalnych. Wykorzystujemy metody spawania MIG 131, MAG 135, TIG 141. Produkujemy elementy maszyn, całe mechanizmy, ale też konstrukcje budowlane. 

Usługi spawalnicze, spawanie i spawalnictwo - Łódź

Jesteśmy fachowcami specjalizującymi się przede wszystkim w spawaniu, ale także obróbce metali. Działamy również w zakresie budowy specjalistycznych urządzeń wykorzystywanych w przemyśle, działamy też prężnie w kwestii projektowania. Dbamy o to, by nasi klienci otrzymali kompleksowe usługi spawalnicze w Łodzi.

Naszymi głównymi produktami są:

 • czerpaki,
 • szczęki kruszarek,
 • korpusy maszyn i urządzeń,
 • rurociągi,
 • chwytaki do drewna,
 • łyżki objętościowe do ładowarek,
 • chwytaki do obornika,
 • zbiorniki, silosy i pojemniki,
 • konstrukcje stalowe oraz budowlane,
 • inne maszyny i urządzenia.

Spawanie stali i aluminium (Łódź) to działanie wymagające oparcia w sporym doświadczeniu oraz dobrym zapleczu technicznym. Dysponujemy jednym i drugim, dlatego z łatwością podejmujemy się nawet najbardziej złożonych i trudnych zadań. Pracujemy na profesjonalnym sprzęcie, który pozwala na fachową realizację wszelkiego rodzaju przedsięwzięć z zakresu spawalnictwa w Łodzi. Nasi doświadczeni specjaliści świetnie radzą sobie ze wszelkimi zleconymi im działaniami. Lata nauki i zdobywania doświadczenia sprawiają, że stale się rozwijamy, oferując coraz bardziej innowacyjne usługi spawalnicze w województwie łódzkim. 

Spawanie elektryczne MIG/MAG (METAL INERT GAS/METAL ACTIVE GAS)

Zapewniamy spawanie elektryczne. Pośród wykorzystywanych przez nas metod spawania trzeba wymienić MIG-131 oraz MAG-135. Wszystkie z wymienionych opierają się na spawaniu łukowym elektrodą topliwą w osłonach gazowych, różniąc się jednak co do szczegółów i właściwości samych osłon. MIG(ang. Metal Inert Gas) to działanie w osłonie gazów obojętnych), MAG (ang. Metal Active Gas) zakłada wykorzystanie gazów aktywnych chemicznie. Działanie to polega na stapianiu spawanego metalu i materiału elektrody topliwej ciepłem łuku elektrycznego, który jarzy się pomiędzy elektrodą a łączonym materiałem.

Gaz osłonowy pełni rolę ochronną dla ciekłego jeziorka w celu zapewnienia odpowiedniego procesu krystalizacji  metalu, a co za tym idzie – uformowania poprawnej spoiny. Jakość spoiny jest natomiast kluczowym czynnikiem, który przesądza o wytrzymałości i trwałości łączenie. Najczęściej stosowanymi gazami obojętnymi są: argon (Ar) lub hel (He). Gazem aktywnym może być dwutlenek węgla (CO2), wodór (H2), tlen (O2), azot (N2), tlenek azotu (NO) lub mieszankę dwutlenku węgla z argonem (CO2+Ar). Rodzaj użytego gazu ochronnego wpływa na własności fizyczne łuku, transport kropli do jeziorka spawalniczego, rozprysk, mechanizm formowania spoiny oraz właściwości złącza. Elektroda topliwa wykonana z pełnego drutu stalowego pokrytego warstwą miedzi (najbardziej uniwersalny gatunek) podawana jest w sposób ciągły z prędkością od 2,5 do 50 m/min. Jak zatem widać, spawanie elektryczne umożliwia sprawne tworzenie silnych i wytrzymałych połączeń.

Metodę spawania elektrycznego MIG/MAG (GMAW) stosuje się do łączenia:

 • stali węglowej,
 • stali niskostopowej,
 • stali odpornej na korozję,
 • stopów niklu,
 • stopów aluminium,
 • stopów magnezu,
 • stopów tytanu. 

Parametry spawania elektrycznego MIG/MAG:

 • rodzaj i natężenie prądu: 40÷625 A,
 • prędkość podawania drutu elektrodowego: 2,5÷50 m/min,
 • napięcie łuku: 22÷46 V,
 • prędkość spawania: 0,2÷0,5 m/min (dla RAPID ARC nawet do 2 m/min),
 • rodzaj i natężenie gazu ochronnego: 12÷30 l/min,
 • średnica drutu elektrodowego: 0,5÷4,0 mm.

Spawalnictwo Łódź - Spawanie drutem rdzeniowym

W procesie spawania łukowego w osłonie gazowej wyróżniamy metodę, w której elektroda topliwa jest w postaci drutu stalowego z proszkowym rdzeniem. Sposób ten nazywany jest spawaniem drutem rdzeniowym. W metodzie tej jako gaz ochronny stosuje się wyłączanie gazy aktywne chemiczne, tak więc czysty dwutlenek węgla (CO2) lub mieszanki dwutlenku węgla z argonem (CO2+Ar) i argonu z tlenem (Ar+O2). Spawanie drutem proszkowym w osłonie gazowej łączy w sobie cechy trzech procesów spawania elektrycznego:

 • spawania łukowego elektrodami otulonymi, gdyż rdzeń proszkowy drutu elektrodowego spełnia podobne zadania jak otulina elektrody,
 • spawania GMA, gdyż uzyskujemy wysoką wydajność spawania poprzez ciągłe podawanie drutu elektrodowego oraz ochronę ciekłego jeziorka aktywnym gazem osłonowym,
 • spawania łukiem krytym, ponieważ rdzeń proszkowy tworzy warstwę żużla, która chroni ciekły metal przed gazami atmosferycznym, a także kształtuje i podpiera spawany ścieg.

Zalecane jest do spawania i napawania elementów narażonych na duży udar i ścieranie. Powstała spoina jest odporna na zniekształcenia, wyróżnia się dużą twardością (57-62 HRC), nie ma pęknięć i porów typowych dla innych metod spawania (łódzkie). Metoda ta stosowana jest do spawania konstrukcji i elementów o podwyższonej wytrzymałości, m.in.: statków, części ładowarek i koparek, czerpaków, łyżek skarpowych, młotów, szczęk do kruczenia oraz innych konstrukcji narażonych na ścieranie. Pozwala to dalszą efektywną pracę dzięki przywróceniu tym urządzeniom dawnej świetności i pełnej funkcjonalności.

Spawanie elektryczne TIG (TUNGSTEN INERT GAS)

Spawanie elektryczne TIG-141 lub GTAW to metoda spawania łukowego elektrodą nietopliwą w osłonach gazowych TIG (ang. Tungsten Inert Gas) lub GTAW (ang. Gas Tungsten Arc Welding) polegająca na uzyskaniu złącza spawanego poprzez miejscowe stopienie elementów łączonych oraz materiału dodatkowego ciepłem łuku elektrycznego jarzącego się pomiędzy nietopliwą elektrodą, a spawanym przedmiotem. Elektroda wykonana najczęściej z czystego wolframu lub wolframu z domieszkami takich pierwiastków jak cer, tor, lantan. Gaz ochronny w postaci argonu (Ar), helu (He) lub odpowiedniej mieszanki (Ar+He) podawany jest przez dyszę palnika wokół elektrody nietopliwej. Zadaniem gazu ochronnego jest chłodzenie elektrody oraz ochrona ciekłego jeziorka spoiny i nagrzanego materiału przed dostępem zanieczyszczeń z atmosfery.

Parametry spawania TIG (GTAW):

rodzaj i natężenie prądu: 2÷600 A
napięcie łuku: 2÷30 V
prędkość spawania: 1÷15 mm/s
rodzaj i natężenie przepływu gazu ochronnego: 5÷20  l/min
rodzaj materiału i średnica elektrody niskotopliwej: 0,5÷8 mm
średnica materiału dodatkowego: 2÷10 mm

Metodę TIG (GTAW) stosuje się do łączenia:

stali wysokostopowych
stali nierdzewnych
stopów niklu
stopów aluminium
stopów magnezu
stopów tytanu
stopów innych metali reaktywnych i żaroodpornych
innych stopów metali w szerokim zakresie grubości złączy

W oparciu o prezentowane wyżej metody oferujemy usługi spawalnicze (łódzkie) konstrukcji stalowych. To popularny sposób łączenia elementów metalowych, stanowiący doskonałą i efektywną alternatywę dla połączeń mechanicznych, takich jak wkręty, nity oraz śruby. Spawanie konstrukcji stalowych niesie ze sobą wiele korzyści. Łączenia tego typu wykonuje się stosunkowo szybko i łatwo, przy czym zachowują one wysoki poziom wytrzymałości, cechując się niezawodnością. Co szczególnie warto podkreślić, łączniki wykonane metodą spawania (Łódź) charakteryzują się również znacznie mniejszym ciężarem w porównaniu ze śrubami oraz nitami, co w wypadku niektórych typów konstrukcji może być czynnikiem przesądzającym o wyborze oferowanej przez nas techniki. Połączenia spawalnicze składają się również z mniejszej liczby elementów, nie posiadają bowiem dodatkowych nakładek i blach węzłowych. Jednym z istotniejszych atutów spawanych konstrukcji stalowych jest również odporność łączeń na korozję, a także łatwość, z jaką można zabezpieczyć je przed utlenianiem. Warto dodać, że oferowana przez nas usługa spawalnicza nie ogranicza się jedynie do spawania konstrukcji stalowych. Wszystkie wykonane przez nas elementy przechodzą dodatkowo obróbkę końcową, która polega na dokładnym szlifowaniu nierównych zakończeń oraz ostrych krawędzi.

Spawamy konstrukcje różnego typu. Są to konstrukcje budowlane, by wspomnieć bariery, podia, podesty, rusztowania, szkielety, słupy i belki, ale też maszyny oraz ich elementy. Działania realizujemy w oparciu o dokładną dokumentację, która nam Państwo dostarczą. Warto jednak podkreślić, że oferujemy również kompleksowe doradztwo inżynieryjne oraz projektowanie, dzięki czemu kwestie związane z planowaniem i profesjonalnymi wyliczeniami mogą zostawić Państwo na naszej głowie.

W województwie łódzkim spawanie konstrukcji stalowych znajduje szerokie zastosowanie w licznych branżach, by wspomnieć transport kolejowy, przemysł wydobywczy oraz branżę energetyczną. Działamy na szerszym obszarze, jednak najczęściej wykonujemy usługi spawalnicze w Łodzi.

Spawalnictwo Łódź – Działania zarówno projektowe, jak i wykonawcze

W Ferrotech oferujemy nie tylko spawanie w łódzkim. Zakres naszej działalności obejmuje także w pełni kompleksowe działania z innych dziedzin. Nasi wykwalifikowani specjaliści stworzą projekt, adekwatny do Państwa potrzeb. Etap wykonawczy polega przede wszystkim na technicznym działaniu, jednak opieramy się również na testach, by mieć pewność, że oferowane przez nas usługi spawalnicze w Łodzi są zawsze najwyższej jakości. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, wykonujemy także wszelkiego rodzaju poprawki, a także przeróbki.

Usługi spawalnicze łódzkie

Jesteśmy zespołem charakteryzującym się ogromną pasją do spawalnictwa (Łódź). Wykształcenie nabywane przez wiele lat pozwoliło nam na dogłębne poznanie branży i zrozumienie problemów, z jakimi mogą zmagać się nasi klienci. Lata zbierania doświadczeń sprawiły, że żadne zlecenie nas nie zaskoczy. Nasze zaplecze techniczne jest również doskonale wyposażone. Jesteśmy fachowcami z zakresu spawalnictwa, w Łodzi oferujemy szereg naszych profesjonalnych usług.

Wszędzie tam, gdzie liczy się niezawodność dostarczanych rozwiązań, ale też szybkość i sprawność w działaniu, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Należy zaznaczyć, że nie boimy się wyzwań, dlatego jesteśmy skłonni podjąć się nawet najbardziej nietypowych zleceń. Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów zlecenia z zakresu spawania w Łodzi, a także w obrębie całego województwa łódzkiego.