Spawanie stali i aluminium

Świadczymy profesjonalne usługi spawania stali nierdzewnych, aluminium i jego stopów, stali niskostopowej oraz materiałów średnio i trudno spawalnych. Wykorzystujemy metody spawania MIG 131, MAG 135, TIG 141. Produkujemy elementy maszyn, całe mechanizmy, ale też konstrukcje budowlane. Naszymi głównymi produktami są:

spawalnictwo, spawalnictwo łódź, usługi spawalnicze, spawanie, spawanie usługi, firma spawalnicza, inżynieria mechaniczna, mig/mag, gmaw, mag 135, tig, gtaw, tig 141, spawanie elektryczne, konstrukcje stalowe, spawanie łukowe
 • czerpaki,
 • szczęki kruszarek,
 • rurociągi,
 • chwytaki do drewna,
 • łyżki objętościowe do ładowarek,
 • chwytaki do obornika,
 • zbiorniki, silosy i pojemniki,
 • konstrukcje stalowe oraz budowlane,
 • inne maszyny i urządzenia.

Spawanie stali i aluminium to działanie wymagające oparcia w sporym doświadczeniu oraz dobrym zapleczu technicznym. Dysponujemy jednym i drugim, dlatego z łatwością podejmujemy się nawet najbardziej złożonych i trudnych zadań.

Spawanie elektryczne MIG/MAG (METAL INERT GAS/METAL ACTIVE GAS)

Zapewniamy spawanie elektryczne. Pośród wykorzystywanych przez nas metod spawania trzeba wymienić MIG-131, MAG-135 oraz GMAW. Wszystkie z wymienionych opierają się na spawaniu łukowym elektrodą topliwą w osłonach gazowych, różniąc się jednak co do szczegółów i właściwości samych osłon. MIG(ang. Metal Inert Gas) to działanie w osłonie gazów obojętnych), MAG (ang. Metal Active Gas) zakłada wykorzystanie gazów aktywnych chemicznie, natomiast GMAW (ang. Gas Metal Arc Welding) to spawanie z udziałem wszystkich rodzajów gazów ochronnych. Działanie to polega na stapianiu spawanego metalu i materiału elektrody topliwej ciepłem łuku elektrycznego, który jarzy się pomiędzy elektrodą a łączonym materiałem.

Gaz osłonowy pełni rolę ochronną dla ciekłego jeziorka w celu zapewnienia odpowiedniego procesu krystalizacji  metalu, a co za tym idzie – uformowania poprawnej spoiny. Jakość spoiny jest natomiast kluczowym czynnikiem, który przesądza o wytrzymałości i trwałości łączenie. Najczęściej stosowanymi gazami obojętnymi są: argon (Ar) lub hel (He). Gazem aktywnym może być dwutlenek węgla (CO2), wodór (H2), tlen (O2), azot (N2), tlenek azotu (NO) lub mieszankę dwutlenku węgla z argonem (CO2+Ar). Rodzaj użytego gazu ochronnego wpływa na własności fizyczne łuku, transport kropli do jeziorka spawalniczego, rozprysk, mechanizm formowania spoiny oraz właściwości złącza. Elektroda topliwa wykonana z pełnego drutu stalowego pokrytego warstwą miedzi (najbardziej uniwersalny gatunek) podawana jest w sposób ciągły z prędkością od 2,5 do 50 m/min. Jak zatem widać, spawanie elektryczne umożliwia sprawne tworzenie silnych i wytrzymałych połączeń.

spawalnictwo, spawalnictwo łódź, usługi spawalnicze, spawanie, spawanie usługi, firma spawalnicza, inżynieria mechaniczna, mig/mag, gmaw, mag 135, tig, gtaw, tig 141, spawanie elektryczne, konstrukcje stalowe, spawanie łukowe

Metodę spawania elektrycznego MIG/MAG (GMAW) stosuje się do łączenia:

 • stali węglowej,
 • stali niskostopowej,
 • stali odpornej na korozję,
 • stopów niklu,
 • stopów aluminium,
 • stopów magnezu,
 • stopów tytanu.
   

Parametry spawania elektrycznego MIG/MAG (GMAW):

 • rodzaj i natężenie prądu: 40÷625 A,
 • prędkość podawania drutu elektrodowego: 2,5÷50 m/min,
 • napięcie łuku: 22÷46 V,
 • prędkość spawania: 0,2÷0,5 m/min (dla RAPID ARC nawet do 2 m/min),
 • rodzaj i natężenie gazu ochronnego: 12÷30 l/min,
 • średnica drutu elektrodowego: 0,5÷4,0 mm.

Spawanie drutem rdzeniowym

W procesie spawania łukowego w osłonie gazowej wyróżniamy metodę, w której elektroda topliwa jest w postaci drutu stalowego z proszkowym rdzeniem. Sposób ten nazywany jest spawaniem drutem rdzeniowym. W metodzie tej jako gaz ochronny stosuje się wyłączanie gazy aktywne chemiczne, tak więc czysty dwutlenek węgla (CO2) lub mieszanki dwutlenku węgla z argonem (CO2+Ar) i argonu z tlenem (Ar+O2). Spawanie drutem proszkowym w osłonie gazowej łączy w sobie cechy trzech procesów spawania elektrycznego:

 • spawania łukowego elektrodami otulonymi, gdyż rdzeń proszkowy drutu elektrodowego spełnia podobne zadania jak otulina elektrody,
 • spawania GMA, gdyż uzyskujemy wysoką wydajność spawania poprzez ciągłe podawanie drutu elektrodowego oraz ochronę ciekłego jeziorka aktywnym gazem osłonowym,
 • spawania łukiem krytym, ponieważ rdzeń proszkowy tworzy warstwę żużla, która chroni ciekły metal przed gazami atmosferycznym, a także kształtuje i podpiera spawany ścieg.

Zalecane jest do spawania i napawania elementów narażonych na duży udar i ścieranie. Powstała spoina jest odporna na zniekształcenia, wyróżnia się dużą twardością (57-62 HRC), nie ma pęknięć i porów typowych dla innych metod spawania. Metoda ta stosowana jest do spawania konstrukcji i elementów o podwyższonej wytrzymałości, m.in.: statków, części ładowarek i koparek, czerpaków, łyżek skarpowych, młotów, szczęk do kruczenia oraz innych konstrukcji narażonych na ścieranie.

Spawanie elektryczne TIG (TUNGSTEN INERT GAS)

Spawanie elektryczne TIG-141 lub GTAW to metoda spawania łukowego elektrodą nietopliwą w osłonach gazowych TIG (ang. Tungsten Inert Gas) lub GTAW (ang. Gas Tungsten Arc Welding) polegająca na uzyskaniu złącza spawanego poprzez miejscowe stopienie elementów łączonych oraz materiału dodatkowego ciepłem łuku elektrycznego jarzącego się pomiędzy nietopliwą elektrodą, a spawanym przedmiotem. Elektroda wykonana najczęściej z czystego wolframu lub wolframu z domieszkami takich pierwiastków jak cer, tor, lantan. Gaz ochronny w postaci argonu (Ar), helu (He) lub odpowiedniej mieszanki (Ar+He) podawany jest przez dyszę palnika wokół elektrody nietopliwej. Zadaniem gazu ochronnego jest chłodzenie elektrody oraz ochrona ciekłego jeziorka spoiny i nagrzanego materiału przed dostępem zanieczyszczeń z atmosfery.

spawalnictwo, spawalnictwo łódź, usługi spawalnicze, spawanie, spawanie usługi, firma spawalnicza, inżynieria mechaniczna, mig/mag, gmaw, mag 135, tig, gtaw, tig 141, spawanie elektryczne, konstrukcje stalowe, spawanie łukowe, obróbka mechaniczna, gięcie blach, kształtowniki, osłony, elementy dekoracyjne, skrzynki, elementy maszyn, projektowanie, prototypowanie, modelowanie, wykonanie dokumentacji, cięcie metali, plazma, cięcie plazmą, obróbka metali, cięcie stali, cięcie aluminium, ukosowanie, ploter cnc, żłobienie, łuk elektryczny, gaz plazmowy, maszyna cnc, usługi projektowania, naprawa, odtwarzanie, produkcja

Parametry spawania TIG (GTAW):

rodzaj i natężenie prądu: 2÷600 A
napięcie łuku: 2÷30 V
prędkość spawania: 1÷15 mm/s
rodzaj i natężenie przepływu gazu ochronnego: 5÷20  l/min
rodzaj materiału i średnica elektrody niskotopliwej: 0,5÷8 mm
średnica materiału dodatkowego: 2÷10 mm


Metodę TIG (GTAW) stosuje się do łączenia:

stali wysokostopowych
stali nierdzewnych
stopów niklu
stopów aluminium
stopów magnezu
stopów tytanu
stopów innych metali reaktywnych i żaroodpornych
innych stopów metali w szerokim zakresie grubości złączy

W oparciu o prezentowane wyżej metody oferujemy spawanie konstrukcji stalowych. To popularny sposób łączenia elementów metalowych, stanowiący doskonałą i efektywną alternatywę dla połączeń mechanicznych, takich jak wkręty, nity oraz śruby. Spawanie konstrukcji stalowych niesie ze sobą wiele korzyści. Łączenia tego typu wykonuje się stosunkowo szybko i łatwo, przy czym zachowują one wysoki poziom wytrzymałości, cechując się niezawodnością. Co szczególnie warto podkreślić, łączniki wykonane metodą spawania charakteryzują się również znacznie mniejszym ciężarem w porównaniu ze śrubami oraz nitami, co w wypadku niektórych typów konstrukcji może być czynnikiem przesądzającym o wyborze oferowanej przez nas techniki. Połączenia spawalnicze składają się również z mniejszej liczby elementów, nie posiadają bowiem dodatkowych nakładek i blach węzłowych. Jednym z istotniejszych atutów spawanych konstrukcji stalowych jest również odporność łączeń na korozję, a także łatwość, z jaką można zabezpieczyć je przed utlenianiem. Warto dodać, że oferowana przez nas usługa nie ogranicza się jedynie do spawania konstrukcji stalowych. Wszystkie wykonane przez nas elementy przechodzą dodatkowo obróbkę końcową, która polega na dokładnym szlifowaniu nierównych zakończeń oraz ostrych krawędzi.

Spawamy konstrukcje różnego typu. Są to konstrukcje budowlane, by wspomnieć bariery, podia, podesty, rusztowania, szkielety, słupy i belki, ale też maszyny oraz ich elementy. Działania realizujemy w oparciu o dokładną dokumentację, która nam Państwo dostarczą. Warto jednak podkreślić, że oferujemy również kompleksowe doradztwo inżynieryjne oraz projektowanie, dzięki czemu kwestie związane z planowaniem i profesjonalnymi wyliczeniami mogą zostawić Państwo na naszej głowie.

Spawanie konstrukcji stalowych znajduje szerokie zastosowanie w licznych branżach, by wspomnieć transport kolejowy, przemysł wydobywczy oraz branżę energetyczną. Wszędzie tam, gdzie liczy się niezawodność dostarczanych rozwiązań, ale też szybkość i sprawność w działaniu, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Należy zaznaczyć, że nie boimy się wyzwań, dlatego jesteśmy skłonni podjąć się nawet najbardziej nietypowych zleceń.