Spawanie aluminium – jak, czym i gdzie to robić?

Spawanie aluminium – jak, czym i gdzie to robić?

Aluminium jest metalem, który charakteryzuje się przede wszystkim wysoką wytrzymałością, przy czym jego waga jest stosunkowo niewielka. Ma ono wiele zalet. Można je poddawać recyklingowi, a do tego nie jest drogim metalem. Właśnie dlatego znajduje ono zastosowanie w wielu gałęziach przesyłu, przy produkcji części samochodowych  czy artykułów AGD. Spawanie aluminium nie jest jednak prostym procesem, który wymaga dużego doświadczenia i odpowiedniego zaplecza technicznego. Z uwagi na różne zastosowania aluminium w procesie spawania wykorzystuje się różne metody. W jaki sposób odbywa się spawanie aluminium?

Spawanie elektryczne TIG i spawanie drutem rdzeniowym 

Pierwszą z metod spawania aluminium jest spawanie elektryczne TIG, która jest metodą spawania łukowego elektrodą nietopliwą w osłonach gazowych. Podczas prac dochodzi do topienia elementów łączonych i materiału dodatkowego ciepłem łuku elektrycznego, dzięki czemu uzyskiwane jest złącze. Przeprowadzenie spawania tą metodą jest możliwe dzięki zastosowaniu elektrody (wolframowej lub z domieszką pierwiastków) oraz gazu uchronnego (helu, argonu albo ich mieszanki) podawanego wokół elektrody nietopliwego przez dyszę palnika. Gotowy produkt jest wytrzymały i otrzymuje się go stosunkowo szybko, a oprócz tego wyróżnia się niewielkim ciężarem w porównaniu do konstrukcji łączonych nitami i śrubami.

Kolejną metodą spawania jest zastosowanie druta rdzeniowego, w której elektroda topliwa występuje w postaci drutu stalowego z proszkowym rdzeniem. W tym przypadku stosuje się gazy aktywne chemiczne jako gazy ochronne. Może to być dwutlenek węgla albo jego mieszanka z argonem. Dzięki zastosowaniu metody spawania drutem rdzeniowym można otrzymać wyjątkowo twardą i odporną na zniekształcenia spoinę. Właśnie dlatego tę metodę wykorzystuje się przede wszystkim do spawania elementów, które muszą wyróżniać się podwyższoną wytrzymałością, na przykład koparek, statków czy czerpaków.

Spawanie elektryczne MIG/MAG 

Ostatnią metodą spawania aluminium jest spawanie elektryczne MIG/MAG. Wykonuje się je przy pomocy elektrody topliwej w osłonach gazowych, jednak właściwości stosowanych osłon mogą być różne w zależności od potrzeb. MIG zakłada działanie gazów obojętnych, MAG aktywnych chemicznie, a GMAW jest spawaniem przy zastosowaniu obu rodzajów. Dzięki spawaniu elektrycznemu można otrzymać wytrzymałe połączenia.